Dette må du vite om minstelønn i Norge

Det finnes ingen nasjonal minstelønn i Norge, slik det gjør i mange andre land. Hos oss er det slik at hvert yrke har sin egen tariff og arbeidstakerne lønnes gjerne etter denne.

Individuell timelønn

Det som er vanlig i Norge er da at timelønnen avtales for hver enkelt arbeidstaker og settes inn i arbeidsavtalen mellom deg som arbeidsgiver og gjeldende arbeidstaker. Ofte så brukes tariffavtalene gjerne som en rettesnor for hva timelønna bør være på. I privatsektor er det ingen selvfølge at jobbene er underlagt en slik tariffavtale. For å finne minstelønnen, må du altså finne den tariffavtalen som gjelder for det enkelte yrket. Dette betyr i praksis at dersom det ikke finnes noen tariffavtale på arbeidsplassen har man som arbeidstaker ikke rett på noen spesiell minstelønn. Ofte kan det også være slik at arbeidstakere over 18 år lønnes med en timelønn fra og med 130 kroner, mens de under lønnes med en timelønn som er 10 til 20 % lavere enn dette. Igjen, er det mange ulike varianter av dette, men denne timesatsen brukes ofte som en allmenn rettesnor.

Bakgrunnen for Norges mangel på nasjonal minstelønn

I mange andre land er det slik at det finnes en minstelønn, fastsatt av politikerne. Denne minstelønnen gjelder så uansett hva du jobber med. I Norge er det slik at partene i hver enkelt bransje forhandler om lønninger. Du kan dermed si at det finnes en nedre grense for hvert enkelt yrke, dette er det som kalles tarifflønn. Tarifflønnen varierer ikke bare fra yrke til yrke, men også fra år til år, i takt med nye forhandlinger og avtaler. Systemet baserer seg på at bedrifter og arbeidstakere er organiserte, noe som for øvrig både er viktig og ganske normalt i Norge. Mange arbeidstakerorganisasjoner er også redde for at dersom det kommer på plass en nasjonal minstelønn vil de fleste bedrifter nekte å betale mer enn denne.

Dersom stillingen er bundet av en tariffavtalene har vedkommende krav på en bestemt minstelønn, mens i motsatt tilfelle vil lønnen være det som er individuelt avtalt med hver enkelt arbeidstaker.

Det er fagforeningene som forhandler med deg som arbeidsgiver om lønn, eller overenskomster som det også kalles. Disse forhandlingene foregår normalt annet hvert år.

Viktig informasjon

Noe av det viktigste du som arbeidsgiver må huske på er at alle, også de under 18 år, har krav på en skriftlig avtale der både lønn, arbeidstid og arbeidsoppgaver står oppgitt. Det skal også betales ut både feriepenger og overtidsbetaling, i de tilfeller der dette er opptjent. Lønnen utbetales vanligvis en gang i måneden og det du har ikke lov til å holde tilbake lønn uten at du har fått en dom som sier at dette er greit. Husk at feriepenger skal utbetales som tillegg til lønn, og den utbetales vanligvis året etter at den er opparbeidet. Dersom vedkommende arbeidstaker slutter, har han krav på å få utbetalt feriepenger med en gang.

Ikke glem at arbeidstaker også skal ha en lønnslipp hver måned, der det står hva som er utbetalt i lønn samt trukket i skatt og eventuelle andre trekk og tillegg.