Slik fungerer frikortet

Alle arbeidstakere må enten levere et skattekort eller et frikort. De fleste unge under 18 år, vil antageligvis ikke tjene mer enn 55 000 i løpet av året, og da er et frikort det som gjelder. Frikort betyr at det ikke skal betales skatt av lønnen. Kravet om frikort eller skattekort gjelder fra den dagen arbeidstakeren har fylt tretten år.

Frikortet

Beløpet som gjelder på frikortet er i skrivende stund 55 000 kroner. I dette beløpet inngår også alle feriepenger som ble tjent opp i fjor og utbetales i år samt de feriepengene som vil bli utbetalt om du slutter i jobben i år. Dersom arbeidstakeren likevel ender opp med å tjene mer enn fribeløpet, må det bestilles skattekort. Det beløpet som er opptjent på frikortet vil bli tatt med i beregningen for skattekortet, og dermed må det betales skatt av dette. Dersom arbeidstakeren ikke bestiller skattekort, må du som arbeidsgiver trekke 50 % skatt av inntekten som overgår frikortgrensen.

Arbeidstakeren bestiller frikort hos Skatteetaten ved å logge seg inn på nettsiden. Det vil ta rundt tre dager fra bestillingen er sendt til du som arbeidsgiver kan hente ut frikortet. Arbeidstakeren vil få beskjed på sms eller e-post om at du har hentet ut frikortet. Er du en av flere arbeidsgivere kan arbeidstakeren dele frikortet mellom dere.

Fordelen med å ha arbeidstakere med frikort er at du slipper jobben med å sørge for skattetrekk og oppbevare disse pengene på egen konto inntil du skal betale dem til skatteetaten. Skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal betales inn til Skattekontoret seks ganger i året, hver annen måned. Frikort gjør det administrasjonen av lønn litt lettere for deg.

Likevel er det viktig å huske at arbeidstakeren har krav på en skriftlig arbeidskontrakt der lønnen og andre ytelser er nedskrevet. I tillegg skal vedkommende også motta en lønnslipp, enten fysisk eller elektronisk. Der skal det stå hvor mye vedkommende har fått utbetalt i lønn denne måneden, hvor mye feriepenger som er opptjent, eventuelle tillegg og fradrag samt total lønn utbetalt til nå.

Skattekort

På samme måte som frikortet er også skattekortet elektronisk. Det betyr at arbeidstakeren ikke leverer skattekortet til deg. Du må selv hente det ned fra Skatteetaten elektronisk. Arbeidstakeren vil få beskjed når du har gjort det. Det er arbeidstakerens oppgave å bestille skattekort og få det levert i god tid før utbetaling av første lønn samt å bestille et med et så riktig skattetrekk som mulig. Arbeidstakeren kan be om at det for en kortere eller lengre periode trekkes mer skatt enn det skattekortet tilsier. Trenger du hjelp til å gjøre alle disse trekkene på riktig måte, finnes det masse hjelp å få hos nettsidene til Skatteetaten. Her har de blant annet steg til steg guide til hvordan du går frem og i tillegg finner du lenker til alle nødvendige skjemaer.

Husk at dersom du har noen som gjør en liten jobb for deg, kan man tjene 1 000 kroner uten å måtte betale skatt eller melde fra til Skattekontoret om denne inntekten.