Ta inn en lærling? Dette må du vite

En lærebedrift kan enten være knyttet til et spesifikt opplæringskontor eller ha en selvstendig godkjenning. Avgjørelsen om bedriften din kan være læringsbedrift blir bestemt av fylkeskommunen. Det er da spesielt to ting de ser på og det er om bedriften din kan tilby relevante arbeidsoppgaver slik at kompetansemålene i den gjeldende læreplanen oppfylles og at bedriften har en opplæringsansvarlig.

Slik går du frem om du ønsker å ta imot lærlinger

For å bli godkjent lærebedrift må du ta kontakt med opplæringskontoret eller sende en søknad til din fylkeskommune. Bedriften din vil få tilskudd etter faste satser. Fordelene ved å ta imot lærlinger er mange. En lærling kan bidra til å øke bedriftens lønnsomhet og kan bli en medarbeider som er opplært i henhold til det din bedrift trenger. Du kan også, uten ekstra kostnader, etter endt lærlingtid ansette lærlingen. Å være en god bedrift for lærlinger er med til å gi bedriften din et godt omdømme. Sist, men ikke minst, vil en lærling kunne bidra til å styrke bransjens fremtid og evne til å konkurrere i et tøft marked.

Når lærlingen har bestått fagprøven sin er ditt ansvar over. Du har ingen forpliktelse til å ansette vedkommende, men kan selvfølgelig gjøre det om du og lærlingen vil. Før du bestemmer deg for om du vil at din bedrift skal ta imot lærlinger bør du kanskje tenke gjennom følgende:

  • Kan bedriften din gi tilfredsstillende opplæring?
  • Har bedriften kompetanse og nødvendige ressurser til å gi god nok oppfølging?
  • Hvilke kriterier skal brukes for å velge lærlinger?

Rettigheter og plikter som andre ansatte

Både arbeidstaker og lærling skal sammen jobbe for at tiden som lærling blir best mulig. De fleste bedrifter velger å følge bestemmelsene i tariffavtalene. Det betyr at opplæringen skal skje i henhold til Opplæringsloven og gjeldende planer. All opplæring skal skje innenfor det som regnes som ordinær arbeidstid og lærlingen skal ha fri med lønn for å følge pliktig undervisning. Det er også bedriftens oppgave å melde lærlingen opp til fagprøven. Den avholdes rett før læretiden utløper. Det er også viktig å være klar over at en lærling ikke kan jobbe alene eller ha ansvar for andre lærlinger.

Økonomisk støtte

Som lærebedrift vil du motta økonomisk støtte. Det er et basistilskudd for deg som tar imot lærlinger rett fra videregående og en annen støtte for deg som mottar lærlinger over 21 år. I tillegg finnes det også særskilte tilskuddsordninger for deg som mottar lærlinger med spesielle behov.

For at lærlingperioden skal bli en god opplevelse for både lærling og bedrift har undersøkelser vist at det er visse ting bedriften bør ha fokus på. Dette går blant annet på å sørge for at alle lærlinger har en god plan for opplæring, at det gjennomføres vurderingssamtaler to ganger i året, arrangere samlinger for lærlinger og ikke minst sørge for faglig oppfølging. Det er også en stor fordel om lærlingene blir informert om hvilke rettigheter de har i arbeidslivet.

Visste du forresten at jenter og gutter ikke har helt samme syn på hva som er viktigst i lærlingperioden? En undersøkelse viser at jentene er opptatt av godt arbeidsmiljø og gode medarbeidere, mens gutta er opptatt av lønnen de mottar.