Hvordan skrive CV

Dersom du er på jakt etter jobb, uansett om det er sommerjobb eller en liten jobb i helgene, må du som regel gjennom øvelsen å skrive CV. Som ung har du antagelig ikke den helt store erfaringen med CV-skriving og derfor skal vi komme med noen tips, som kan bidra til at du skriver en god CV som sikrer deg drømmejobben.

CV – Hva er det?

Bokstavene står for curriculum vitae, og hele opplegget går ut på å gi en kort og oversiktlig oppramsing over hva du har gjort i livet når det kommer til skole, kurs, arbeid og andre relevante ting. Med andre ord skal din CV gi en potensiell arbeidsgiver en enkel oversikt over hva du kan.

CV-en er det første arbeidsgiveren tar en titt på og det er også denne som avgjør om han vil lese selve søknaden din eller ikke. Skriver du en god CV vil det øke sjansene dine for å komme til et intervju. Derfor bør du bruke god tid på denne skriveoppgaven.

Hvordan skal en CV se ut?

Når du søker på en jobb gjør du dette ved å levere både en jobbsøknad og en CV. Disse to tingene utfyller hverandre. Det er viktig at CV-en er ryddig, fri for skrivefeil og lett å lese. Den skal helst ikke være på mer enn en side og det mest vanlige er at den inneholder disse punktene:

  • Personlig informasjon, som navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsdato og sivilstatus
  • Utdannelse
  • Jobberfaring
  • Kurs
  • Språkkunnskaper
  • Datakunnskaper
  • Fritidsinteresser
  • Referanser

Du begynner alltid med å skrive din siste, altså nyeste, erfaring først. I tillegg skriver du alltid måned og årstall for start og slutt. Det er også fint å skrive kort hvilke oppgaver du hadde i de forskjellige erfaringene dine. Skulle du ha det man gjerne kaller «huller i CV-en», altså perioder der du verken har gått på skole, jobbet og lignende, vil dette bli lagt merke til av arbeidsgiveren og dersom du kommer til intervju må du være forberedt på spørsmål rundt dette.

Dersom du ikke har jobbet før kan du kalle denne kategorien noe annet, for eksempel «relevant erfaring». Søker du jobb i barnehage, kan du føre opp at du har passet yngre søsken, nabolagets unger eller vært fast barnevakt for noen. All erfaring teller og det du må gjøre er å se hvilken erfaring du har som kan passe til jobben du søker og så bruke denne.

Viktige tips

Husk at en CV skal være på en, maksimalt to sider. Skriv alltid det nyeste først. Bruk normal skrifttype, slik at det er lett å lese. Må arbeidsgiveren bruke tid på å tyde skriften, blir CV-en din lagt til side som uinteressant. Send bare med vitnemål og attester dersom du blir bedt om det – sender du i posten, så husk å sende ved kopier og ikke originaler! Det mest vanlige er å ta med vitnemål og slikt om man blir innkalt til intervju. Mange arbeidsgivere ønsker referanser. Disse brukes til å bekrefte det du har skrevet i CV-en din. Husk å kontakt de du oppgir som referanse på forhånd, slik at de vet om at de kan bli oppringt. De mest vanlige referansepersonene er tidligere arbeidsgivere, kollegaer, medlem i en organisasjon, lærer og trener. Dersom du ikke har andre, kan du eventuelt bruke venner.